STYRELSE:

Lars Linde: Ordförande
Adress: Fjärdingstad 5
585 61 Linghem
Telefon: 013-72006
e-post: ordf@jvgmf.se

Styrelsemöten:

2018-06-14  kl 18
2018-09-26  kl 14 obs! onsdag (nytt datum)
2018-11-15  kl 14

Margareta Linde: Kassör

Ingemar Eriksson: Ledamot

Sven-Erik Jeppsson: Ledamot

Anders Perling: Ledamot

Monika Gyllkrans: Adjungerad


Rune Lundin: Suppleant

Bo Norrgård: Suppleant

Gunnel Perlefelt: Suppleant


Valberedning:
Anders Perling


 

Sidan senast uppdaterad: 2018-09-05

TILLBAKA