Möten med Svenska Järnvägsklubben

Vi har normalt sex möten per år tillsammans med Svenska Järnvägsklubbens (SJK:s) lokalavdelning i Östergötland. Mötena hålls på lördagar kl. 13:00 i Tekniska Verkens museums möteslokal i Valla fritidsområde (nära järnvägsmuseet). Ingång i bortre gaveln.
Vid dessa möten hålls föredrag med bild- eller filmvisning.

Föredragen behandlar såväl moderna banor och fordon som mer järnvägshistoriskt inriktade ämnen. Det är också bokförsäljningen av såväl museiföreningens som SJK:s sortiment. Kaffe med bulle eller smörgås serveras till självkostnadspris. Mötena brukar vara omkring tre timmar.

För aktuell information hänvisas till SJK:s hemsida (öppnas i nytt fönster)

SJK-möten 2018:

6 oktober 2018 Rolf Ingvaldsson berättar om Getå-olyckan 1918
27 oktober 2018 Inget program fastställt
17 november 2018 Inget program fastställt
8 december 2018 Inget program fastställt

Välkomna!

Sidan senast uppdaterad: 2018-06-05

TILLBAKA